Πίνακας Απορριπτέων και Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την 178747/2016 Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/ 2016 της Περιφέρειας Αττικής.

 XLS 484,50 KB18/08/21 02:35:28ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΚΩΔ. 101)
 XLS 448,00 KB18/08/21 02:35:28ΔE ΟΔΗΓΩΝ (ΚΩΔ. 118)
 XLS 484,50 KB18/08/21 02:35:28ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΚΩΔ. 114)
 XLS 35,50 KB18/08/21 02:35:29ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
 XLS 390,50 KB18/08/21 02:35:29ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΚΩΔ. 100, 112)
 XLS 418,50 KB18/08/21 02:35:29ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΩΔ. 116)
 XLS 433,00 KB18/08/21 02:35:29ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 115)