Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 της Περιφέρειας Αττικής για την πρόσληψη προσωπικού (Τομεάρχες Δακοκτονίας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τομέα Φυτικής Παραγωγής για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2015 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθούν οι Πίνακες των Αποτελεσμάτων.

 XLS 238,00 KB18/08/21 12:43:39ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
 XLS 19,50 KB18/08/21 12:43:39ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ