Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Αττικής.

Προθεσμίες υποβολής αιτημάτων από την 11/04/2019 έως 03/05/2019 15:00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα πρωτοκόλλησης στην ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής).

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.

 PDF 573,04 KB18/08/21 07:49:08ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ