Επισυνάπτονται οι απολογιστικές εκθέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «ΑμΚΕ Αθηνά» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε Νοσοκομεία που ανήκουν χωρικά στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Κεντρικού Τομέα και Δυτικού Τομέα.

 JPG 373,20 KB18/08/21 10:50:38ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 PDF 3,09 MB18/08/21 10:50:38ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ