Επισυνάπτεται η απολογιστική έκθεση του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που πραγματοποίησε ο Δικαιούχος Φορέας «Ευθύτυπος» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα και αφορούσαν δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, συντήρησης χώρων πρασίνου καθώς και πολιτισμού- αθλητισμού και παιδείας.