Επισυνάπτονται οι αναλυτικές ανακοινώσεις των προκηρύξεων για τις θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής για τον Δικαιούχο Φορέα “Ρηξικέλευθος” (Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα). Σημειώνεται ότι από τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί συνολικά, οι 30 θέσεις (από τις 50) αφορούν το πρόγραμμα που θα διεξάγει η Περιφέρεια Αττικής ως συμπράττων φορέας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 22/10 έως 31/10 (πληροφορίες εντός της προκήρυξης)

 DOC 2,03 MB18/08/21 10:10:23ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ