Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση της προκήρυξης για τις θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής για τον Δικαιούχο Φορέα «ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας» (100 άτομα στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 20/08 έως 29/08 (πληροφορίες εντός της προκήρυξης)