ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

Παθολογία από 19-11-21

ΑΤΤΙΟ

Ορθοπεδική από 30-11-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)