ΛΑΪΚΟ

Χειρουργική από 11-10 και 12-10-21(από ανακλήσεις προγενέστερων διορισμών)

ΤΖΑΝΕΙΟ

Γυναικολογία από 09-10-21

ΩΝΑΣΕΙΟ

Καρδιολογία από 12-10-21(από ανακλήση προγενέστερου διορισμού)

417 ΝΙΜΤΣ

Παθολογική Ανατομική από 01-10-21

ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Χειρουργική από 30-09-21

ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 10-10-21