ΕΛΠΙΣ

Χειρουργική από 09-11-21

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Ορθοπεδική από 09-11 και 23-11-21

Πλαστική Χειρουργική από 03-11-21

Οφθαλμολογία από 03-11 και 12-11-21

ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ

Παθολογία από 09-11-21(από ανάκληση προγενέστερου διορισμού)