ΑΤΤΙΚΟ

Παιδιατρική από 09-10-21

Νευρολογία από 12-10-21

Ακτινολογία από 19-10-21

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Παθολογία από 21-10-21

ΘΡΙΑΣΙΟ

Παθολογία από 20-10-21

ΝΙΚΑΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χειρουργική από 18-10-21

Δερματολογία από 22-10 και 26-10-21

ΛΑΪΚΟ

Παθολογία από 11-10-21

417 ΝΙΜΤΣ

Καρδιολογία από 22-10-21

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ

Γυναικολογία από 19-10-21

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ρευματολογία από 22-10-21

Αιματολογία από 25-10-21