Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων των Αιρετών της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2015.