Τα αρχεία που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των Αιρετών της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016.