Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2020, που συζητήθηκε ως μόνο θέμα στην ειδική 7η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 17/3/2021.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ