ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

της Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνας Κυπριανίδου 

Γηροκομείο Αθηνών: «Μέλημά μας παραμένει σταθερά η ασφάλεια των ηλικιωμένων»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο Γηροκομείο Αθηνών έχουν οδηγήσει, εκ νέου, τη λειτουργία αυτού του ιστορικού φορέα παροχής κοινωνικής πρόνοιας σε οριακό σημείο.

Το Γηροκομείο Αθηνών οφείλει να διασφαλίζει την ασφαλή διαμονή των φιλοξενούμενων ηλικιωμένων, καθώς και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες που χρειάζονται.

Ωστόσο, η μη καταβολή δεδουλευμένων και η μη ορατή δυνατότητα άμεσης εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων από τη νέα διορισμένη από το Δικαστήριο προσωρινή Διοίκηση του Γηροκομείου, οδήγησε μεγάλο μέρος του νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού σε επισχέσεις εργασίας.

Αποτέλεσμα ήταν η μη κάλυψη και των τριών λειτουργούντων κτιρίων από το απαιτούμενο εκ του νόμου νοσηλευτικό προσωπικό και ο συνεπακόλουθος κίνδυνος για την ασφάλεια των ηλικιωμένων.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η οποία έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου και της επίβλεψης των παρεχόμενων ως προς την ποιότητα και την επάρκεια υπηρεσιών – ενώ η εποπτεία έχει μεταβιβαστεί από το 2011 στον Δήμο Αθηναίων – ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του Γηροκομείου στις 18 Ιουλίου για τη διαμορφωθείσα κατάσταση.

Άμεσα προχώρησε σε πρόσκληση του Προέδρου σε ακρόαση, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις εκ μέρους του φορέα για επίλυση του ζητήματος, ενώ του επισημάνθηκε ότι οφείλει άμεσα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κάλυψη του Γηροκομείου από νοσηλευτές σε 24ώρη βάση, σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ηλικιωμένων.

Η αδυναμία σύγκλησης του Δ.Σ. για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα οδήγησε στην έκδοση απόφασης από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας για λήψη προσωρινών μέτρων λειτουργίας του Γηροκομείου.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Διοίκηση του Γηροκομείου οφείλει να  προχωρήσει στην προσωρινή μεταφορά όλων των περιθαλπόμενων των περιπτέρων «ΒΑΣ. ΟΛΓΑ» και  «ΕΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» στο περίπτερο « ΚΟΝΣΟΛΕΙΟ»  δυναμικότητας 118 κλινών.

Πριν τη διαδικασία μεταφοράς οφείλει να ενημερώσει όλους τους ηλικιωμένους για την προσωρινότητα του μέτρου και να διασφαλίσει την ψυχοσυναισθηματική και σωματική τους κατάσταση λόγω της μετακίνησης.

Η διάρκεια παραμονής των ηλικιωμένων που θα μεταφερθούν στο περίπτερο «ΚΟΝΣΟΛΕΙΟ» δεν θα υπερβεί το ένα μήνα, εύλογο διάστημα προς εξεύρεση λύσης, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα από το Νόμο.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκε και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.                                               

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό δεν επιλύει τα χρόνια προβλήματα του Γηροκομείου, τα οποία ταλαιπωρούν τους ηλικιωμένους και τους εργαζόμενους. Συνιστά μια άμεση προσωρινή παρέμβαση, με αποκλειστικό στόχο την ασφάλεια των περιθαλπομένων.

Τα προβλήματα του Γηροκομείου είναι σύνθετα, έρχονται από το παρελθόν και χρήζουν μιας ολιστικής και συντεταγμένης προσέγγισης από όλους όσους εμπλέκονται, είτε θεσμικά, είτε μέσω της κοινωνικής τους ευαισθησίας και της αλληλεγγύης τους προς τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται τη στήριξή μας.

Κοινός μας τόπος και μέλημά μας η αξιοπρεπής διαβίωση της τρίτης ηλικίας και η εξυγίανση αυτού του φορέα, ο οποίος οφείλει να αποτελεί φορέα παροχής  κοινωνικού έργου μείζονος σημασίας.