Ενημερώνουμε το κοινό για προσωρινή αναστολή εργασιών στο κτίριο της Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην οδό Κλεισθένους 35 στο Σταυρό της Αγ. Παρασκευής,  για δύο (2) μέρες ήτοι την Πέμπτη 7/1/2021 και την Παρασκευή 8/1/2021, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Οι πολίτες για τυχόν επείγοντα θέματα ή για να αιτηθούν ραντεβού μπορούν να απευθύνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Υπηρεσίας : dmetaforon.anat@patt.gov.gr

3705.jpg JPG 186,81 KB19/08/21 08:14:49