Κατόπιν της από 07-11-2017 διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη.

  1. Διατηρούμε σε ισχύ την προηγούμενη απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 213652/3274/13 (ΦΕΚ 2828/Β/5-11-2013), περί προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.4177/13, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση, δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατά τον μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος της δημοσίευσης της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση, μέχρι την αντικατάσταση της από νεότερη.

       2. Αναφορικά με τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους θα ισχύσουν οι τιθέμενες διατάξεις από τον Ν.4177/13, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Ν.4446/2016, άρθρο 114, που ορίζονται : α) το 1ο  δεκαπενθήμερο του Μαϊου και β) το 1ο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, με επιτρεπόμενη την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την 1η Κυριακή του Μαϊου και την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που η 1η Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, δύναται να μετατεθεί την επόμενη Κυριακή.

       3. Για τον ορισμό περιόδου προσφορών ανά 2 έτη, διάρκειας 1 μήνα, στο σύνολο των προϊόντων κάθε καταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4441/2016 (που τροποποιεί το άρθρο 15 του Ν.4177/2013) δεν προέκυψε από την διαβούλευση η αναγκαιότητα ορισμού τέτοιας περιόδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΣΥΣΚΕΨΗΣ_07112017.pdf PDF 164,73 KB18/08/21 04:04:02