2η Διαβούλευση για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές