Στις 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Γηροκομείο Αθηνών νέος έλεγχος από κλιμάκιο Κοινωνικών Συμβούλων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κατόπιν καταγγελίας για επικείμενη μεταφορά των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στο περίπτερο «Βασίλισσα Όλγα», λόγω προσωρινής παύσης της λειτουργίας του.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε εκ νέου η ύπαρξη επισφαλών συνθηκών λειτουργίας του Γηροκομείου. Συνθήκες που δεν διασφαλίζουν την υγιεινή, ασφαλή και στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων, με ανεπαρκείς παρεχόμενες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα.

Παράλληλα, το κλιμάκιο των κοινωνικών συμβούλων ενημερώθηκε ότι επίκειται η μεταφορά των ηλικιωμένων, λόγω ανακαίνισης του κτιρίου «Βασίλισσα Όλγα».

Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι το πιο πρόσφατα ολικά ανακαινισμένο, από τα τρία κτίρια που φιλοξενούν τους ηλικιωμένους και το μόνο που διασφαλίζει την ύπαρξη ζεστού νερού, ενώ το κτίριο «Εστία», στο οποίο μεταφέρονται κάποιοι από αυτούς δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας.

Παρ΄ όλα αυτά δόθηκε εντολή να μετακινηθούν εσπευσμένα και οι τριανταέξι φιλοξενούμενοι από το «Βασίλισσα Όλγα», χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Μεταξύ αυτών και άτομα με κινητικά προβλήματα.

Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από τη σωματική και πνευματική κατάσταση του φιλοξενούμενου.

Η αιφνιδιαστική μεταφορά πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση όλων των ανωτέρω, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και ανησυχίας στους ηλικιωμένους.

Κατόπιν όλων αυτών η Ερμίνα Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση του Γηροκομείου οφείλει να διακόψει άμεσα τη διαδικασία μετακίνησης των ηλικιωμένων, ενώ έχει προθεσμία 10 ημερών για την επαναφορά όσων μετακινήθηκαν στους χώρους όπου φιλοξενούνταν