Η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθήνας, ως Επικεφαλής Εταίρος, σε συνεργασία με τους Δήμους/Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης Κ.Τ., θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 26.08.2015 δωρεάν διανομή ροδάκινων.

Οι 63τόνοι ροδάκινα θα διανεμηθούν σε 14.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.

Δικαιούχοι κατά προτεραιότητα είναι οι κάτοχοι της Κάρτας Σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης και οι ωφελούμενοι των Κοινωνικών Παντοπωλείων των Δήμων.

Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται με την επίδειξη της Κάρτας Σίτισης, του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης.

Για πληροφορίες ως προς τα σημεία και τις ώρες διανομής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον οικείο Δήμο.