Στο πλαίσιο της 26ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αντιπεριφερειάρχης, Ερμίνα Κυπριανίδου, εισηγήθηκε τρία σημαντικά έργα αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα για το Κεντρικό Τομέα Αθηνών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν:

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Νεκροταφείου Ζωγράφου» συνολικού προϋπολογισμού 144.000,00 €, που σκοπεύει στην λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της πλατείας και στην επίλυση του προβλήματος υγρασίας στο δημοτικό κτίριο που στεγάζεται υπόγειος δημοτικός χώρος στάθμευσης 600 θέσεων.

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 186.500,00 €, που στοχεύει στην αποκατάσταση κάθε είδους φθορών στους αύλειους χώρους του 2ου, 3ου και 6ου δημοτικού και του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Φιλαδέλφειας για την ασφάλεια των μαθητών τους καθώς και την βελτίωση των συνθηκών στους χώρους διαλείμματος και αθλοπαιδιών.

Η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το Ερευνητικό Πρόγραμμα: «Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων μητροπολιτικού σχεδιασμού και αναπτυξιακών δυνατοτήτων για την πιλοτική εκπόνηση χωρικών παρεμβάσεων στον Ελαιώνα Αττικής», προϋπολογισμού 100.000,00 €. Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην τεκμηρίωση μέτρων πολιτικής που θα εκφράζουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης για την περιοχή του Ελαιώνα, υπό το πρίσμα των προτεραιοτήτων και αναγκών τις οποίες αναδεικνύει η τρέχουσα συγκυρία” – ιδιαίτερα αυτές της παραγωγικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανασυγκρότησης της χώρας – και της Αττικής ιδιαίτερα.