Απ’ αφορμή την Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για 31 νοσοκομεία, 23 της 1ης και 8 της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40,6 εκατομμυρίων ευρώ η Αντιπεριφερειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου τόνισε ότι: «Η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζοντας από τη μια την ύψιστη σημασία της διασφάλισης ενός από τα πιο βασικά δικαιώματα του πολίτη: της πρόσβασης στη δημόσια δωρεάν υγεία και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την έμπρακτη υποστήριξη της καθημερινότητας του, πήρε αυτή την εξέχουσα πρωτοβουλία που εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων κοινωνικής πολιτικής που έχει αναλάβει» .

Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα του Κεντρικού Τομέα Αθηνών σημείωσε τα εξής: «Στοχεύοντας στην βελτίωση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών στα νοσοκομεία του Κεντρικού Τομέα Αθηνών που αποτελούν δομές υγείας πανελλαδικής εμβέλειας προβαίνουμε στην κάλυψη των ελλείψεων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεκαέξι (16) νοσηλευτικών ιδρυμάτων με την προμήθεια σημαντικών ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων όπως αξονικοί και μαγνητικοί τομογράφοι, μαστογράφοι, ψηφιακοί στεφανιογράφοι, ακτινοσκοπικά συγκροτήματα, κ.ά.. συνολικού προϋπολογισμού 16.815.000 € που θα ενισχύσει έμπρακτα την δυνατότητα του πολίτη του κέντρου και όχι μόνο, να καλύπτει τις ανάγκες του στους δημόσιους φορείς υγείας.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι μεγάλα νοσοκομεία εξοπλίζονται με μηχανήματα ποσού ύψους ξεκινώντας από το «Ευαγγελισμός» 4.695.000 €, το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Αγ. Σάββας» 2.300.000 €, τα Νοσοκομεία Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού» και «Αγία Σοφία» 1.980.000 €, το «Ιπποκράτειο» 1.800.000 €, «Γεννηματάς» 950.000 €, «Η Σωτηρία» με εξοπλισμό ύψους 900.000 €, «Αλεξάνδρα» 850.000 €, «Λαϊκό» 660.000 €, αλλά και νοσοκομεία συγκεκριμένων ειδικοτήτων όπως το «Ελ. Βενιζέλου» «Α. Συγγρός» και το «Οφθαλμιατρείο» με μηχανήματα ύψους 700.000 €. Επίσης ενισχύονται νοσοκομεία που στους δύσκολους καιρούς που περνάμε αποκτούν όλο και μεγαλύτερες ανάγκες όπως το «Ελπίς», το «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», «Η Παμμακάριστος» «Η Αγία Ελένη» με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ύψους 1.985.000 €.

Επιπροσθέτως στην ίδια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Αντιπεριφε-ρειάρχης Ερμίνα Κυπριανίδου εισηγήθηκε την σύναψη προγραμματικής σύμβασης 280.000 € με την 1η ΥΠΕ και το Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» για το έργο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ”». Η Ερμίνα Κυπριανίδου επισήμανε ότι σε συνέχεια της χρηματοδότησης 1.082.400,00 €, για τις «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ» η εν λόγω χρηματοδότηση έρχεται να ολοκληρώσει τις συνολικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας για ένα κτίριο που επιτελεί σημαντικό σκοπό προσφέροντας στέγαση στους συγγενείς των περιθαλπομενων στο «Νοσοκομείο Σωτηρία».