Εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καισαριανής για την κατασκευή του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.020.200,46 € χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Στην εισήγηση της στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου η Ερμίνα Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθήνας, σημείωσε ότι: «αποτελεί ένα σημαντικό έργο που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από νέες κοινωνικές δομές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Κέντρο Κοινότητας) τα τελευταία χρόνια και σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, στηρίζουν ουσιαστικά το σύνολο των κατοίκων της Καισαριανής».

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή μονάδας ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων μη δυναμένων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Το έργο αφορά στη κατασκευή κτιρίου βασισμένο σε βιοκλιματικές αρχές το οποίο θα παρέχει οργανωμένη κοινωνική φροντίδα στα ευαίσθητα κοινωνικά άτομα της πόλης που δεν μπορούν να αυτοε-ξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Το προτεινόμενο Κέντρο θα λειτουργήσει σε όλη τη διάρκεια του έτους, πενθήμερο από 7 π.μ. έως 4 μ.μ. και θα φιλοξενεί άτομα όλων των ηλικιών που χρήζουν ανάγκης ημερήσιας φροντίδας και πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Με την ολοκλήρωσή του ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων της πόλης μας θα δεχτεί ουσιαστική φροντίδα και βοήθεια από εξειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο.