ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΜΙΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Την Τρίτη 31 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, υπό την προεδρία της Αντριπεριφερειάρχη, Ερμίνας Κυπριανίδου. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν αιρετοί των 66 Δήμων της Αττικής, εκπρόσωποι παραγωγικών και κοινωνικών φορέων όπως επίσης και πολίτες – μέλη της Επιτροπή Διαβούλευσης.

Τα θέματα που τέθηκαν στην ημερήσια διάταξη και συζητήθηκαν ήταν η «Γνωμοδότηση επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής» με εισηγήτρια την εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Καλλιόπη Σταυροπούλου. Μετά την διεξοδική παρουσίαση των κεντρικών αξόνων στους οποίους κινείται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής, ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και απόψεις που διατυπώθηκαν από τους παρευρισκομένους, τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης υπερψήφισαν ομόφωνα την πρώτη Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Το δεύτερο θέμα ήταν η «Γνωμοδότηση επί της 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) Αττικής» με εισηγήτρια την Αντιπρόεδρο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., Αφροδίτη Μπιζά η οποία παρουσίασε συνοπτικά τις αλλαγές και την πρόοδο που έχει συντελεστεί έως σήμερα, αποτέλεσμα της εξάμηνης δημόσιας ανοιχτής διαβούλευσης και των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων που κατατέθηκαν από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Στο γόνιμο διάλογο που ακολούθησε τα θέματα που αναδείχθηκαν από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, αφορούσαν κυρίως στην χρηματοδότηση για την υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων που έχουν εκπονηθεί από τους Δήμους, καθώς επίσης και στην δημιουργία κινήτρων ενεργού συμμετοχής στην ανακύκλωση για τους πολίτες. Η μελέτη της 2ης Αναθεώρησης Π.Ε.Σ.Δ.Α. υπερψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία (2 λευκά).

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ &

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ