Την εντατικοποίηση των ελέγχων που διενεργούνται στην αγορά, ενόψει των εορτών του Πάσχα, ζήτησε η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδου, με παρεμβάσεις και οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Ήδη και καθ΄ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, πραγματοποιούνται εντατικοί καθημερινοί έλεγχοι, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πάσης φύσεως χώρους τροφίμων και ποτών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βαρβάκειο Αγορά και κυρίως σε προϊόντα όπως νηστίσιμα, αυγά, οπωροκηπευτικά και αμνοερίφια. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη διάθεσή τους, την επισήμανση των τροφίμων, την ανάρτηση πινακίδων και την είσπραξη του αναγραφόμενου αντιτίμου και διενεργούνται σε πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργίας της αγοράς. Οι Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών έχουν συγκροτήσει κλιμάκια ελέγχου, με στόχο την εφαρμογή των Υγειονομικών Διατάξεων, την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την αποτροπή φαινομένων παραβατικών συμπεριφορών και εξαπάτησης του καταναλωτή. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών ζητά από τους καταναλωτές να απευθύνονται στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Περιφέρειας, προκειμένου αυτές να επεμβαίνουν άμεσα, σε περίπτωση που διαπιστώνουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων ή με παραπλανητικές ενδείξεις τροφίμων.