Περιστέρι, 15 Φλεβάρη 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Η ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (πρ. 880.670,00 €

Σπύρος Τζόκας στο Περιφερειακό ΣυμβούλιοΞεκίνησαν την εβδομάδα που διανύουμε   στην Πετρούπολη, οι εργασίες του έργου:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ»

με φωτιστικά σώματα τύπου Led.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη .2017, είναι προϋπολογισμού 880.670,00 και  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττικής .