Με την ομόφωνη στήριξη όλων των παρατάξεων, ψηφίστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε εχθές (Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016), η έγκριση των όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης για το έργο: «Δράσεις  κοινωνικής πολιτικής για την ενίσχυση οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 83.760,00 € εκτός του ΦΠΑ.

Η προγραμματική σύμβαση εντάσσεται σε μια σειρά προγραμματικών συμβάσεων με δήμους της περιφέρειας Αττικής και κινούνται στο πλαίσιο ενίσχυσης των κοινωνικών δομών των Δήμων.

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση «Δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής στην περιοχή του Δήμου Πετρούπολης». Συγκεκριμένα σκοπός των δράσεων είναι:

  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή και η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.
  • Η ενίσχυση εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων στα παιδιά του συγκεκριμένου Δήμου.
  • Παρέμβαση στις περιοχές του Δήμου που αποτελούν θύλακες φτώχειας