Δημοσίευση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 2018 – 2019”.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 5,17 MB18/08/21 06:33:24