Περιστέρι, 31 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρέμβαση – Ανάπλαση για την ποιότητα ζωής στις λαϊκές γειτονιές της Αγίας Βαρβάρας».

 

tzokas perifereiako 1Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην 26η συνεδρίαση του, την Πέμπτη 30 Αυγούστου, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Τζόκα, ενέκρινε ακόμη  ένα  σημαντικά έργο για τη Δυτική Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τη  σύναψη και τους όρους προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας  για την κατασκευή του έργου   με τίτλο:

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΩΝ Π.Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»

συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η βιοκλιματική αστική αναβάθμιση και αναζωογόνηση ενός σημαντικού τμήματος του κεντρικού  ιστού του Δήμου Αγίας Βαρβάρας ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, πυκνή δόμηση έλλειψη ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και έλλειψη πρασίνου. Η συγκεκριμένη περιοχή κατοικείται από αδύναμες κοινωνικές ομάδες (ROMA). Με το έργο επιχειρείται η ανάσχεση της αστικής κλιματικής μεταβολής και η βελτίωση του μικροκλίματος με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Οι εργασίες του έργου αφορούν στην ανάπλαση των οδών :

  • Οδός Παλαιών Πατρών Γερμανού σε όλο το μήκος της οδού, από την οδό Δεληγιάννη έως την οδό Παλαιών Αγωνιστών.
  • Οδός Χειμάρρας από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού έως την οδό Κερκύρας.
  • Οδός Καραϊσκάκη από την οδό Χειμάρρας έως την οδό Αρχιμήδους.
  • Οδός Ταϋγέτου από την οδό Καραϊσκάκη έως την οδό Μεσολογγίου.
  • Οδός Αρχιμήδους από την οδό Κερκύρας έως την οδό Μεσολογγίου.

Συνοπτικά πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :

  • Στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού θα γίνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη επιφάνεια για την κυκλοφορία των πεζών, χωρίς να διαφοροποιείται η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων αλλά να γίνεται με μικρότερη ταχύτητα εξυπηρετώντας κυρίως την τοπική και όχι την διαμπερή κυκλοφορία. Στη λωρίδα κίνησης των οχημάτων και στο τμήμα από Δεληγιάννη έως Κρήτης θα τοποθετηθούν ψυχροί τσιμεντοκυβόλιθοι βαρέως τύπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της οδού προβλέπεται η ανακατασκευή του ασφαλτικού σκυροδέματος, στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες επίσης τσιμεντόπλακες όδευσης τυφλών, ράμπες για ΑΜΕΑ, ενώ στα περιθώρια των δέντρων προβλέπονται λωρίδες λευκού μαρμάρου Καβάλας, θα προστεθούν νέα δένδρα και εξοπλισμός με καθιστικά, κάδους μικροαπορριμμάτων και μαντεμένια κολωνάκια σαν εμπόδια στην παράνομη στάθμευση επί των πεζοδρομίων και τοποθέτηση νέων φωτιστικών επί μεταλλικών ιστών «ανεστραμμένου κώνου».
  • Στις υπόλοιπες οδούς θα τοποθετηθεί στο δάπεδο κίνησης τσιμεντοκυβόλιθοι, στα πεζοδρόμια τσιμεντόπλακες, λωρίδες λευκού μαρμάρου περιμετρικά των δένδρων, τοποθέτηση νέων δένδρων και νέων φωτιστικών σε μεταλλικούς ιστούς.

Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ9779.03.151).