Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών

Καλλιθέα, 27.1.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύσκεψη για την αξιολόγηση των τρεχουσών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Νοτίου Τομέα Αθηνών

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27.1.2020, στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Νοτίου Τομέα Αθηνών, στην οποία συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Δήμητρα Νάνου, ο Γενικός Διευθυντής Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Ηλίας Δόλγυρας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Νότιου Τομέα Αθηνών κ. Αγγελική Μίχου, αξιολογήθηκαν οι τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα αποτελέσματα από τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί μέχρι σήμερα. Ειδικότερα:

1. Αποτιμήθηκε θετικά η λειτουργία των ειδικών συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης του Νοτίου Τομέα Αθηνών, τα οποία συγκροτήθηκαν από αρχές Οκτωβρίου 2019. Έκτοτε και μέχρι 31.12.2019 ολοκληρώθηκε η επεξεργασία και διεκπεραίωση 14.000 αιτημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Έκδοσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Αποφασίστηκε η συνέχιση λειτουργίας των ως άνω ειδικών συνεργείων και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η παράλληλη ενίσχυσή τους από υπαλλήλους των αντίστοιχων Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών και των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Αποφασίσθηκε συμπληρωματικά, εντός των δυνατοτήτων που παρέχει η νομοθεσία, η υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων των Διευθύνσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών του Νοτίου Τομέα Αθηνών από υπαλλήλους των αντίστοιχων Διευθύνσεων των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων, υπό τον συντονισμό και τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών.
4. Αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση των θεωρητικών εξετάσεων όλων των κατηγοριών οδήγησης και ΠΕΙ, που προγραμματίζονται από την Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του Νοτίου Τομέα Αθηνών, στην αίθουσα Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 1 ή/και 2 φορές εβδομαδιαίως, και πάντως μετά το πέρας των εξετάσεων της οικείας Διεύθυνσης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
5. Αποφασίστηκε η αναλογική διαχείριση των αιτημάτων που υποβάλλονται από το σωματείο εκπαιδευτών και μεμονωμένων εκπαιδευτών (μέχρι 3 Δ.Ε.Ε. ανά εκπαιδευτή).

Σημειωτέον ότι από 2.1.2020 τα αιτήματα των πολιτών που υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ της χωρικής αρμοδιότητας του Νοτίου Τομέα Αθηνών (ενδ. αντικατάσταση αδειών οδήγησης με νέου τύπου, χορήγηση αντιγράφων και ανανέωση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης) διεκπεραιώνονται από το εδρεύον στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών «Τμήμα Εξυπηρέτησης Ψηφιακών Αιτημάτων και Αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ».