ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11/5/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Οι Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ πραγματοποίησαν διαγνωστικά τεστ για τον Covid-19 σε υπαλλήλους των Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

 

Δήμητρα Νάνου: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στόχος μας είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους εργαζόμενούς μας (και κατ’ επέκταση στις οικογένειες τους), καθώς και στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών».

 COVID-19 TEST ΠΕΝΤ 11-6-2020

Οι δράσεις για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοιού συνεχίζονται. Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Πατούλη, πραγματοποιήθηκαν σήμερα διαγνωστικά τεστ για τον Covid-19 σε υπαλλήλους της Περιφερειακής_Ενότητας_Νοτίου_Τομέα_Αθηνών.

Τα τεστ έγιναν από 3 Κινητές Ομάδες Επίσκεψης στο Σπίτι (ΚΟΕΣ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου «ΕΡΜΗΣ» που υλοποιεί η Περιφέρεια_Αττικής και ο ΙΣΑ, με την λήψη δείγματος ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.

Οι κινητές μονάδες είναι στελεχωμένες από εξειδικευμένους ιατρούς (πνευμονολόγους, παθολόγους, γενικούς ιατρούς και καρδιολόγους).

Την επιμέλεια της διαδικασίας και της υλοποίησης του προγράμματος είχε η αναπληρώτρια συντονίστρια της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων της Π.Α., κ. Μπεττίνα Κρουμπχολτς. Ελήφθησαν οι αναγκαίες προφυλάξεις και διατέθηκε πλήρης εξοπλισμός.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι στόχος μας είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους εργαζόμενους (και κατ’ επέκταση στις οικογένειες τους), καθώς και στους πολίτες που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της

 JPG 44,38 KB18/08/21 10:35:50COVID-19 TEST ΠΕΝΤ 11-6-2020-1.jpg
 JPG 36,62 KB18/08/21 10:35:51COVID-19 TEST ΠΕΝΤ 11-6-2020-2.jpg
 JPG 51,03 KB18/08/21 10:35:52COVID-19 TEST ΠΕΝΤ 11-6-2020-3.jpg
 JPG 54,24 KB18/08/21 10:35:52COVID-19 TEST ΠΕΝΤ 11-6-2020.jpg