ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10.9.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 9.9.2020 η 4η συνάντηση εργασίας στην Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την δημόσια υγεία με έμφαση στην πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο

Στις 9.9.2020 πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής  η τέταρτη συνάντηση εργασίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος πρόληψης και προσυμπτωματικού ελέγχου.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν:
•       Η προτυποποιημένη φόρμα με τα θεματικά πεδία υγείας που δημιουργήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, αλλά και του Ελληνικού δικτύου υγιών πόλεων του Π.Ο.Υ.
•        Η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες κατά την προσέλευσή τους στις δομές υγείας των Δήμων (για την υπαγωγή τους σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής υγείας) και λοιπές κοινωνικές δομές, με την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων και οδηγιών του ΕΟΔΥ.
•       Τα προγράμματα και οι δράσεις δημόσιας υγείας που έχουν σχεδιασθεί μέχρι σήμερα σε κάθε Δήμο  και πρόκειται να ξεκινήσει η εφαρμογή τους.

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησε η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών, Δήμητρα Νάνου. Την οργάνωση ανέλαβε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Νίκος Σοφός, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη, κ. Σωτήρης Παπασπυρόπουλος. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του στελεχιακού δυναμικού της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Νοτίου Τομέα Αθηνών, καθώς και των Δήμων που εμπίπτουν στη χωρική μας αρμοδιότητα.

Η επόμενη τηλεδιάσκεψη προγραμματίστηκε για τις 10.10.2020.