ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

                                                                                                                                                ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5.6.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποιήθηκε χθες, 4 Ιουνίου 2020, η 2η συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον πολιτικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την δημόσια υγεία, με έμφαση στην πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Έχουν ήδη αναρτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής 20 θεματικά πεδία υγείας που δημιουργήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας, αλλά και του Ελληνικού δικτύου υγιών πόλεων του Π.Ο.Υ. Οι Δήμοι του Νότιου Τομέα έχουν καλά δομημένες Κοινωνικές Υπηρεσίες που προσεγγίζουν με αυξημένη ευαισθησία τα ζητήματα δημόσιας υγείας. Αυτό που έλειπε μέχρι σήμερα είναι η όσμωση μεταξύ Α και Β βαθμού Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα, η πιο μεθοδική, συνεκτική και τεχνοκρατική προσέγγιση των δράσεων δημόσιας υγείας, ώστε να αξιολογούνται απολογιστικά τα στοιχεία, να επικαιροποιούνται οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και αντιστοίχως, να εμπλουτίζονται οι πολιτικές μας.

Σκοπός των συναντήσεων είναι σε πρώτο στάδιο η καταγραφή (α) των δομών υγείας των Δήμων, του ανθρώπινου δυναμικού και των εργαλείων – μεθόδων που χρησιμοποιούν αλλά και (β) των δράσεων που είτε ήδη υλοποιούνται ώστε να διευρυνθεί η εφαρμογή των «καλών πρακτικών» είτε προτιθέμεθα να τις βελτιώσουμε. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών είναι «αλλάζω συμπεριφορά, προστατεύω τον εαυτό μου».

Τη συνάντηση εργασίας οργάνωσε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Νικ. Σοφός, ενώ την παρουσίαση έκανε ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και επιστημονικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη, κ. Σωτ.Παπασπυρόπουλος. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η κ. Αγνή Γκέτσιου από το γραφείο Περιφερειάρχη και εκπρόσωποι από όλους τους Δήμους του Νότιου Τομέα Αθηνών: η κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας, Κοινωνικής Αρωγής & Υγείας (Παλ. Φάληρο), η κ. Χρυσούλα Παπαθανασίου, Τμηματάρχης Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας (Καλλιθέα), ο κ. Νότης Γιατζίδης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης (Νέα Σμύρνη), ο κ. Πάνος Μπαντούνας, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, και ο κ. Χαράλαμπος Μπέλλος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος (Άγιος Δημήτριος), η κ. Ουρανία Ζαχαροπούλου, Δ/ντρια Κοινωνικής Αντίληψης (Άλιμος), η κ. Τριάδα Κουρτέσα, Συντονίστρια ΚΕΠ Υγείας (Αργυρούπολη – Ελληνικό) και η κ. Δήμητρα Παπαγεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας (Μοσχάτο – Ταύρο).