Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) για το επιχειρησιακό σχέδιο (masterplan) του ΟΛΠ ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίληςδήλωσε τα εξής:
«Η Αυτοδιοίκηση και άλλοι φορείς των παραλιμάνιων πόλεων, μέσα από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ και στη συνέχεια με την παρουσίαση του επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, διαπίστωσαν ότι ο μοναδικός τρόπος για να ακουστούν οι απόψεις τους και να προωθηθούν οι προτάσεις τους, ήταν να συγκροτήσουν ένα κοινό μέτωπο, στη βάση μιας ελάχιστης συμφωνίας.
Αυτό δεν ήταν εύκολο. Χρειάστηκε να ξεπεραστούν λογικές απομονωτισμού στα στενά όρια της κάθε πόλης πολλών χρόνων, να κατακτήσουν το διάλογο και μέσα από τις διαφωνίες και τη διαφορετικότητα να προωθήσουν τις κοινές θέσεις.
Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι ο ΟΛΠ/ COSCO αναγκάστηκε να ακούσει όλες τις πόλεις και τους φορείς και να μπει σε μια διαδικασία διαβούλευσης, την οποία μεθοδευμένα προσπαθούσε να αποφύγει.
Το δεύτερο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι οι θέσεις των φορέων ακούστηκαν και στη συνεδρίαση της ΕΣΑΛ και φάνηκε ότι τουλάχιστον ορισμένες απ’ αυτές ήταν γενικευμένα αιτήματα, που δύσκολα θα μπορούσαν να αγνοηθούν.
Το συμπέρασμα είναι ότι αυτή η κατάκτηση του διαλόγου και της συνεννόησης μεταξύ των φορέων των πόλεων πρέπει να διαφυλαχθεί, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών και να ενισχυθεί. Είναι ο μόνος δρόμος για να προωθηθούν κοινές θέσεις και να κατακτηθεί ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των πόλεων και χωρίς να διασφαλίζεται η μεταξύ τους ισόρροπη ανάπτυξη».