Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε κατά την 23η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής κ. Αθανάσιου Αναγνωστόπουλου σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση των έργων «Παλαιός λιμένας Σπετσών (Μπάλτιζα)». 

Στόχος των έργων είναι κυρίως η βελτίωση των συνθηκών ελλιμενισμού των σκαφών, πολλά από τα οποία σήμερα (τα μεγαλύτερα) παραμένουν αρόδο, ενώ άλλα προσδένουν σε πρόχειρες ιδιοκατασκευές ή πολύ κοντά σε βράχια. Με τα νέα προτεινόμενα έργα θα βελτιωθεί η ασφάλεια των σκαφών και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (πρόσβαση στην ακτή, παροχή νερού κλπ.). Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει στο νησί παραλία κατάλληλη για την λειτουργία των νεωλκείων, εκτός από αυτήν του παλιού λιμανιού όπου λειτουργούν εδώ και 300 χρόνια, επιπλέον διότι αυτά έχουν χαρακτηρισμούς από το ΥΠΠΟ, δεδομένου ότι ο οικισμός Σπετσών έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακός, ενώ όλο το νησί είναι χαρακτηρισμένο ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατζηπέρος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του νησιού των Σπετσών πραγματοποιείται. Με το συγκεκριμένο έργο αυξάνεται η χωρητικότητα του λιμανιού κατά 190 θέσεις βελτιώνοντας το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον στην παρούσα φάση τα σκάφη δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσδεσης με αποτέλεσμα τον άναρχο ελλιμενισμό και τη δημιουργία κινδύνων για τη ναυσιπλοΐα.