Ένα σοβαρό πρόβλημα οδικής σύνδεσης του Ποταμού με την Αγ. Πελαγία που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και επισκέπτες του βόρειου τμήματος του νησιού των Κυθήρων λόγω της σοβαρής κατολίσθησης της 16ης Φεβρουαρίου 2019, οδεύει προς την αποκατάστασή του. . .

Ενόψει του Πάσχα που αποτελεί και την έναρξη της τουριστικής περιόδου για το νησί, η Περιφέρεια Αττικής σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Κυθήρων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της ΠΕ Νήσων ενήργησε για άλλη μια φορά -όπως επανειλημμένως έχει πράξει και σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις- ταχύτατα προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση που είχε προκύψει μετά την μεγάλη κατολίσθηση των βράχων.

Μετά από αυτοψίες, συντάχθηκε τεχνικογεωλογική έκθεση καθώς και προϋπολογισμός για τις εργασίες άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης των πρανών που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 416.925,04€.

Δεν μένει πλέον τίποτα άλλο από το να προβεί ο Δήμος των Κυθήρων σε όλες τις απαραίτητες -λόγω αρμοδιότητας- ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.