Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και στεγανοποίησης των δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάστασης σωληνώσεων και φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στη θέση Μπούντρι. Το έργο, προϋπολογισμού 73.156,78 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Είναι η δεύτερη παρέμβαση που πραγματοποιεί η Π.Ε. Νήσων μέσα στα δυο τελευταία έτη για την αξιοποίηση και της δεύτερης γεώτρησης.

Με τις 2 πλέον εκσυγχρονισμένες γεωτρήσεις, την αύξηση της παροχής σε νερό άρδευσης, την παροχή υδρομετρητών στους καταναλωτές, τη στεγάνωση των παλαιών δεξαμενών, την εγκατάσταση αυτοματισμού στο δίκτυο άρδευσης και την περίφραξη των δεξαμενών άρδευσης, οι παραγωγοί του Λεμονοδάσους Πόρου θα μπορέσουν:

α) να καλύψουν τις ανάγκες των υφιστάμενων δέντρων σε νερό άρδευσης,

β) να διπλασιάσουν τα ποτίσματα,

γ) να αντικαταστήσουν παλιές ποικιλίες λεμονοδένδρων με νέες παραδοσιακές, διατηρώντας έτσι το πολύτιμο γενετικό υλικό, 

δ) να αυξήσουν την παραγωγικότητα του Λεμονοδάσους Πόρου – κίνητρο σοβαρό για την αναγέννησή του.

Το Λεμονοδάσος Πόρου, εκτάσεως περίπου 700 στρεμμάτων, αποτελεί Μνημείο της Φύσης, «απείρου κάλλους».

Η Περιφέρεια Αττικής και η Π.Ε. Νήσων δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην βελτίωση της Πρωτογενούς Παραγωγής και ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά την μοναδική ποικιλία του Λεμονοδάσους.