Ένα χρόνιο αίτημα δεκαετιών των κατοίκων της πόλης του Γαλατά, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα με την δημοπράτηση για την εκπόνηση της μελέτης του σχεδίου πόλης, προϋπολογισμού 449.977,48 €, να ξεκινά άμεσα αφού υπεγράφη την 18η Φεβρουαρίου η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και του Αναδόχου. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε δεκαέξι (16) μήνες.

Ο Γαλατάς είναι παραλιακός οικισμός του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων. Διαθέτει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της τάξης των 25 εκταρίων από το 1952. Σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο των πόλεων του Πόρου, Γαλατά και Μεθάνων του 1991 (ΦΕΚ 720/Δ΄/ 21.10.1991), προβλέπεται επέκταση του οικισμού κατά 400 στρέμματα.

Η σύνταξη της εν λόγω μελέτης αναμένεται να συμβάλλει στην ορθολογική πολεοδόμηση, κτηματογράφηση, οργάνωση των χρήσεων γης και γενικότερα στην αναβάθμιση και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Γαλατά, που αποτελεί στόχο και εξαγγελία και της Περιφέρειας Αττικής για όλες τις περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.