Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Θ. Αυγερινού πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για τη μελέτη «Κτηματογράφηση Πολεοδόμηση –Πράξη Εφαρμογής Περιοχών Β’ Κατοικίας Περιγιάλι –Τσονίμα –Τρεχαντιέρα» μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και του Δημάρχου Λαυρεωτικής Δ. Λουκά.

Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 879.875,58 ευρώ και αφορά στις υπολειπόμενες εργασίες για την ολοκλήρωση της μελέτης. Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 28 μήνες.

Στο πλαίσιο των σχετικών δεσμεύσεων των δύο μερών, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση των υπολειπόμενων εργασιών της μελέτης και μέχρι του παραπάνω ποσού των 879.875,08 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ).

Ο Δήμος Λαυρεωτικής μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την επίβλεψη της μελέτης, την παραλαβή της και τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον εγκεκριμένο πίνακα για τον καθορισμό του συμβατικού αντικειμένου της.

Με έμφαση στην επίλυση μιας σειράς ζητημάτων τα οποία δεν έχουν λυθεί εδώ και πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι «Πρόθεσή μας είναι η ολοκλήρωση των επιβαλλόμενων, εκ του νόμου, διαδικασιών στο συντομότερο δυνατό χρόνο» ενώ συμφωνήθηκε να εξειδικευθούν οι προτάσεις από την πλευρά του Δήμου για έργα υποδομών τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν μέσω χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής και όπου υπάρχουν ώριμες μελέτες αυτά να ενταχθούν. Άλλωστε, όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, «Παραμένουμε σταθερά αρωγοί των Δήμων στις προσπάθειές τους για την υλοποίηση έργων με θετικό πρόσημο για την ποιότητα ζωής όλων των κατοίκων».

2960.jpg JPG 515,92 KB19/08/21 12:54:55