Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής, δημοσίευσε απολογιστικό δελτίο των ετών 2015-2017 για τα θέματα Ρομά στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Το Απολογιστικό Δελτίο αποτελεί μια συστηματική και ταξινομημένη παρουσίαση βασικών ενεργειών και δράσεων της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά μέσα από τις εργασίες του ForumΔυτικής Αττικής και των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Το 2017 αποτέλεσε σταθμό για τα θέματα Ρομά στην Δυτική Αττική αφού λειτούργησε το Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας) και η Νομική Κλινική για την διευκόλυνση στη δικαιοσύνη (πρόγραμμα JustRomτου Συμβουλίου της Ευρώπης).

Στο εισαγωγικό σημείωμα του δελτίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, επισημαίνει ότι είναι πλέον κοινή αντίληψη στους δημότες και κατοίκους της Δυτικής Αττικής ότι τα θέματα διαβίωσης και συμβίωσης των κοινοτήτων των Ρομά στην περιοχή μας όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν ορθολογικά, συστηματικά και συνολικά τα περασμένα χρόνια αλλά τουναντίον οξύνθηκαν λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς εφαρμογής εθνικού, περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού και υλοποίησης αντίστοιχων σχεδίων δράσης. Η Αντιπεριφέρεια έχει κινητοποιήσει όσες δυνάμεις διαθέτει, υπηρεσιακές αλλά και εθελοντικές της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να στηρίξει την κοινωνική ένταξη των Ρομά και βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές.

Το 2017 αποτέλεσε το έτος επέκτασης των δράσεων επισιτιστικής αρωγής, της λειτουργίας του Πιλοτικού Γραφείου Στήριξης Ρομά & Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων και προώθησης εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων στους τομείς της δεύτερης ευκαιρίας μάθησης (Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας) και της ισότητας των φύλων (διαβούλευση και πρόταση για Συμβουλευτικό Σταθμό Θριασίου). Επίσης, το 2016 ξεκίνησε η συνεργασία με το ΚΕΜΕΑ για τη χωρική εξειδίκευση του πρωτοκόλλου συνεργασίας Υπ. Εσωτερικών- Περιφέρειας Αττικής για την κοινωνική ασφάλεια στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, αναφέρει ότι:

«Είμαστε βαθιά πεπεισμένοι ότι η πολιτική, κοινωνική και χωροταξική απογκετοποίηση των τσιγγάνων είναι η μοναδική βιώσιμη στρατηγική για την αναβάθμιση τόσο των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των τσιγγάνων όσο και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουμε σταθερά προσηλωμένοι στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, μακριά από φτηνά στερεότυπα και ρατσιστικά καλέσματα που έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό στην περιοχή μας».

Το απολογιστικό δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

https://www.patt.gov.gr/2016/12/05/%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%b5%cf%85%ce%ac%ce%bb%cf%89/