Σας γνωρίζουμε ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Μάνδρας

του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, μετά από τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου, κρίθηκε

                      Κατάλληλο και Ασφαλές   για την ανθρώπινη κατανάλωση.