«Οι αμιγείς καταυλισμοί πρέπει να μπουν σε διαδικασία μετεγκατάστασης στη βάση του σχεδιασμού του Υπουργείου»

photo3Σε συνέχεια της παρουσίασης του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος κοινωνικής ένταξης των Ρομά κατά την 1η συνεδρίαση του ForumΔυτικής Αττικής (3.4.2017), πραγματοποιήθηκε σύσκεψη την Δευτέρα 19 Ιουνίου, στην Ελευσίνα κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα την εξειδίκευση των παρεμβάσεων στους Δήμους της Δυτικής Αττικής.

Στη σύσκεψη παρουσιάστηκε το πιλοτικό ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά από την Ειδική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Γιάντσιου, έγινε παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών και την τυπολογίας των οικισμών διαβίωσης Ρομά στην Δυτική Αττική και αναλυτική συζήτηση με τους εκπροσώπους των Δήμων για τις προτάσεις τους. Η Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά επεσήμανε ότι δεν μπορεί να χαθεί άλλη μια γενιά Ρομά, πρέπει άμεσα οι Δήμοι σε συνεργασία με όλους τους λοιπούς δημόσιους φορείς να προχωρήσουν σε καταγραφές της υφιστάμενης κατάστασης με προτεραιότητα τους οικισμούς τύπου Ι (αμιγείς καταυλισμοί), να εντείνουν τις υγειονομικές και κοινωνικές δράσεις καθώς και να επεξεργαστούν, με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργείου, την Περιφερειακή Στρατηγική και την υφιστάμενη κατάσταση, σχέδια προσωρινής ή μόνιμης μετεγκατάστασης κάνοντας χρήση εργαλείων, όπως η επιδότηση ενοικίου και η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας. Τέλος, έκανε αναφορά στην ανάγκη ολιστικών παρεμβάσεων που θα επιδρούν και σε πρακτικές καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι γάμοι ανηλίκων καθώς και στην ελαχιστοποίηση φαινομένων κατάχρησης δικαιωμάτων από πλευράς των Ρομά.

photo1Οι εκπρόσωποι των Δήμων παρουσίασαν τον σχετικό προγραμματισμό τους για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση και την ετοιμότητα συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για την κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Ο Δήμος Μεγαρέων έχει ήδη ολοκληρώσει κοινωνική έρευνα- απογραφή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και βρίσκεται σε φάση κατάρτισης του ολοκληρωμένου προγράμματος. Ο Δήμος Ασπροπύργου έχει ήδη αιτηθεί χρηματοδότηση για κοινωνική έρευνα- απογραφή που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής. Ο Δήμος Ελευσίνας συνεργάζεται με την Περιφέρεια Αττικής και την Ειδική Γραμματεία για την αντιμετώπιση του ζητήματος στον Σαρανταπόταμο και δρομολογείται η μετεγκατάσταση και του τελευταίου νοικοκυριού.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση εκ μέρους της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής για τις χρηματοδοτικές πηγές πολλών εκ των υποδομών και δράσεων. Τέλος, ακολούθησε ειδική σύσκεψη για το θέμα του Σαρανταποτάμου στην Ελευσίνα, εκτιμήθηκε η νέα κατάσταση και δρομολογήθηκαν ενέργειες με την Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης  για την εξέταση της μετεγκατάστασης των παραμενόντων Ρομά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει στόχο να λύνει προβλήματα. Είναι μοναδική η ευκαιρία που προσφέρετε στην περιοχή της Δυτικής Αττικής να βάλει τις βάσεις μιας βιώσιμης λύσης για το ζήτημα της αρμονικής συμβίωσης με τους τσιγγάνους που από τη μία θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη θα αποκαθιστά τη νομιμότητα. Οι αμιγείς καταυλισμοί πρέπει να μπουν σε διαδικασία μετεγκατάστασης στη βάση του σχεδιασμού του Υπουργείου. Για το λόγο αυτό απαιτούνται κοινωνικές έρευνες- απογραφές και εξατομικευ-μένη παρέμβαση, διαδικασία την οποία στηρίζει η Περιφέρεια έμπρακτα μέσω χρηματοδότησης. Το παράδειγμα των Μεγάρων αποτελεί καλή πρακτική για όλη την Δυτική Αττική. Τέλος, η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια αποδυναμώνοντας τα παραβατικά δίκτυα  και η τοπική κοινωνία των τσιγγάνων να συμμετέχει ενεργά στην όλη προσπάθεια. Η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής είναι σε ετοιμότητα συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο μιας ειλικρινούς συνεργασίας που εστιάζει στην πραγματική επίλυση προβλημάτων».

——————————————————————————————————-

Συμμετείχαν αναλυτικά στη  συνάντηση: Ι. Βασιλείου, Αντιπεριφερειάρχης  Δυτικής Αττικής, Κ. Γιάντσιου, Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης Υπ. Εργασίας, Γ. Τσουκαλάς, Δήμαρχος Ελευσίνας, Δ. Οικονόμου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, Γ. Κοροπούλης, Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, Ε. Ρήγα, Αντιδήμαρχος Μεγάρων, Τζ. Παναγιώτου, Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης Ρομά, Γ. Λιάκος, Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου Φυλής, Μ. Νικολοπούλου, Ειδική Συνεργάτιδα Δημάρχου Φυλής, Κ. Ζγάντζουρη, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ελευσίνας, Μ. Κοκκώνη, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Ελευσίνας, Ε. Τανή, Προϊσταμένη Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Μεγάρων, Σ. Σούντης, Υπεύθυνος θεμάτων Ρομά Δήμου Μεγάρων, Μ. Ρήγα, Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων, Β. Φουσκαρή, Κέντρο Στήριξης Ρομά Μεγάρων, Π. Θεοδοσίου, Κοινωνική Λειτουργός Δήμου Ασπροπύργου, Α. Σπηλιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ ΕΥΔ Αττικής, Α. Μαυρογονάτου, Στέλεχος Τμήματος Α΄ ΕΥΔ Αττικής, Δ. Τσάμης, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΥΔ Αττικής, Κ. Πουλής, Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής, Μ. Καράλη, Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, Ν. Κατσίκης, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, Κ. Σαμπατακάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Κτιριακών Έργων ΠΕΔΑ, Ε. Νίκα, Διευθύντρια Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΔΑ, Ε. Νάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΕΔΑ, Θ. Βαρέλη, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης, Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Δ. Μπουρίκος, Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.

————————————————————————————————————————–