Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του συμφώνου που υπογράφηκε μεταξύ των δύο φορέων μετά από πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής, Γ. Πατούλη, τον Φεβρουάριο του 2020, ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας στην ενιαία ψηφιακή πύλη (gov.gr). Οι πολίτες μπορούν πλέον να αναζητούν και να υποβάλλουν αιτήματα και μέσα από την ενιαία αυτή πύλη για εκατόν εβδομήντα (170) περίπου ψηφιακές υπηρεσίες του «ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» της Περιφέρειας Αττικής – http://pattikis.gr .

Διαβάστε περισσότερα εδώ