Περιλήψεις Πρακτικών Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2023:

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023 PDF 272,67 KB07/02/23 11:07:53
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023 - 1ο ΘΕΜΑ PDF 271,52 KB06/03/23 12:32:49
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023 - 2ο ΘΕΜΑ PDF 272,43 KB06/03/23 12:34:53