Περιλήψεις Συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, έτους 2019:

1η Συνεδρίαση Π.Σ. (14/10/2019) PDF 347,31 KB18/08/21 08:46:40