5η Συνεδρίαση 2016 Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η 2016 PDF 54,29 KB18/08/21 01:29:49
ΑΠΟΦΑΣΗ 9η 2016 PDF 122,24 KB18/08/21 01:29:50
ΑΠΟΦΑΣΗ 10η 2016 PDF 155,24 KB18/08/21 01:29:50
ΑΠΟΦΑΣΗ 11η 2016 PDF 114,66 KB18/08/21 01:29:50