Ακολουθούν οι τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 1710/07-05-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος του ΠΑΑ 2014-2020.

Παράταση της περίοδου υποβολής αιτήσεων στήριξης έως την Τρίτη 25/1/2022 και ώρα 13:00.

 PDF 505,34 KB17/09/21 02:33:102η Τροποποίηση Πρόσκλησης
 PDF 526,99 KB17/09/21 02:33:103η Τροποποίηση Πρόσκλησης
 PDF 505,41 KB17/09/21 02:33:104η Τροποποίηση Πρόσκλησης