Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων της Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» έχει τροποποιηθεί. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 22-3-2019 μέχρι 2-7-2019.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης σε επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Το υπομέτρο 6.3 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο.Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70.000.000€ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Α/Α

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €

1

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

6.272.000

2

Κεντρικής Μακεδονίας

10.794.000

3

Δυτικής Μακεδονίας

4.270.000

4

Θεσσαλίας

7.280.000

5

Στερεάς Ελλάδος

6.776.000

6

Ηπείρου

4.018.000

7

Ιονίων Νήσων

2.254.000

8

Δυτικής Ελλάδος

6.524.000

9

Πελοποννήσου

7.770.000

10

Αττικής

2.506.000

11

Νοτίου Αιγαίου

2.254.000

12

Βορείου Αιγαίου

2.758.000

13

Κρήτης

6.524.000

ΣΥΝΟΛΟ

70.000.000

 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019 22 Μαρτίου 2019 έως 2 Ιουλίου 2019 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 16η Μαΐου 2019 3η Ιουλίου 2019 περίοδος.

Έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς η αίτηση στήριξης συντάσσεται βάση των δεδομένων της Ενιαίας Αίτηση Ενίσχυσης  2018.

Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή ποσού στήριξης ύστερα από την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήματος στήριξης. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τήρηση των συναφών δεσμεύσεων και υποχρεώσεων. Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με την υλοποίηση δαπανών και είναι ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

 

Περιοχές Εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 στην Αττική:

Το υπομέτρο 6.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, οι περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 για την Αττική παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα:

Π.Ε.Γεωγραφικός κωδικός ΚαλλικράτηΔήμοςΠεριοχή εφαρμογής Υπομέτρου 6.3
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490203ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490306ΔΙΟΝΥΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490307ΔΙΟΝΥΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490502ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490602ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490603ΜΑΡΑΘΩΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ490902ΠΑΛΛΗΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491103ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491104ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491105ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491303ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491304ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491305ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491306ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491307ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491308ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491309ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ491301ΩΡΩΠΟΥΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500102ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500302ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΛΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500303ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500304ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ500503ΦΥΛΗΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ
ΝΗΣΩΝ5203ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΝΗΣΩΝ52040002ΑΙΓΙΝΑΣΔημοτική Κοινότητα Βαθέος
ΝΗΣΩΝ52040003ΑΙΓΙΝΑΣΔημοτική Κοινότητα Κυψέλης
ΝΗΣΩΝ52040004ΑΙΓΙΝΑΣΔημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
ΝΗΣΩΝ52040005ΑΙΓΙΝΑΣΤοπική Κοινότητα Πέρδικας
ΝΗΣΩΝ5205ΚΥΘΗΡΩΝΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΝΗΣΩΝ5206ΠΟΡΟΥΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΝΗΣΩΝ520102ΣΑΛΑΜΙΝΟΣΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ5207ΣΠΕΤΣΩΝΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΝΗΣΩΝ520802ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΝΗΣΩΝ5202ΥΔΡΑΣΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Επίσης, επισυνάπτεται αρχείο .xls, με στοιχεία για το Μόνιμο Πληθυσμό της Αττικής από τη Γενική Απογραφή Πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος του 2011. Εκεί, οι περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 είναι σημειωμένες με πράσινο χρώμα, ενώ οι περιοχές μη εφαρμογής είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα.

_________________________________________________________________________________________________

Help desk Υπομέτρου 6.3 “Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων”:

Για την υποβολή ερωτημάτων/αποριών/διευκρινήσεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι διαθέσιμο, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης του ΠΑΑ, ηλεκτρονικό helpdesk στη διεύθυνση:

http://www.metro121.gr/helpdesk63

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση για κάθε πρόσθετη πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με το Υπομέτρο 6.3.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Ακολουθεί το κείμενο της Πρόσκλησης και ο Πίνακας με το Μόνιμο πληθυσμό της Αττικής και σημειωμένες τις περιοχές εφαρμογής:

 PDF 2,20 MB18/08/21 07:21:481η Πρόσκληση Υπομέτρου 6.3
 PDF 608,08 KB18/08/21 07:34:531η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 PDF 471,90 KB18/08/21 07:21:493η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
 PDF 651,91 KB18/08/21 08:01:394η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ