Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

«Αξιολόγηση των Τεχνικών Υποδομών στη Διαχείριση των Υδάτων του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα», του Υποέργου 8, της εγκεκριμένης Πράξης «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής» της Περιφέρειας Αττικής με εταίρο το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη συμπεριλαμβανομένου όλων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ, είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 075/8.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.npschiniasmarathon.gr/index.php/gr/nea/diakirikseis/458-prosklisi-eox