2 Δεκεμβρίου 2015: Πραγματοποιήθηκε ανοιχτή παρουσίαση του νέου ερευνητικού έργου “Satellite based Wetland Observation Service –SWOS”, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Διοργανώθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε συνεργασία με το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Κατά τη διάρκεια αυτού του γεγονότος έγινε παρουσίαση των δράσεων της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία των υγροτόπων από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Κατά την παρουσίαση έγινε σαφή αναφορά στο πρόγραμμα GR02: «Ολοκληρωμένη διαχείριση εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων» (τον σκοπό και το χρηματοδοτικό μηχανισμό του) καθώς και στο εταιρικό σχήμα και το έργο που αναμένεται να παραχθεί από την Πράξη: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής»

25 Φεβρουαρίου 2016. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στην υποεπιτροπή υδατικών πόρων της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής για την προστασία του περιβάλλοντος, από εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποκατάσταση των ελληνικών υγροτόπων. Στρατηγική και σχέδιο διαχείρισης για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή». Μεταξύ άλλων, έγινε σαφή αναφορά στο πρόγραμμα GR02: «Ολοκληρωμένη διαχείριση εσωτερικών και θαλάσσιων υδάτων» (τον σκοπό και το χρηματοδοτικό μηχανισμό του) καθώς και στο εταιρικό σχήμα, το έργο που θα παραχθεί και στους βασικούς στόχους της Πράξης: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων Αττικής».